0

סל הקניות שלך ריק

שירות לקוחות: 03-5102111 שלוחה 2  

תקנון אתר

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 1. חגית טסה - החברה חגית טסה בע"מ ח.פ 513172361
 2. האתר - אתר האינטרנט www.hagitassa.com.
 3. המוצרים ישוגר/ו בדואר רשום עד 14 ימי עסקים בכפוף לכוח עליון.
 4. המוצר/ים ישוגר/ו באמצעות דואר שליחים: תוך 8 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה (בכפוף למפורט בפרק החלפות והחזרות)
 5. מועד אספקת המלאי – המועד בו נמסר המלאי, שהוזמן ע"י המשתמש, ליעד המבוקש ע"י המשתמש.
 6. מען למשלוח דואר- הכתובת שהוקלדה לאתר ע"י המשתמש בטופס ההזמנה כמען למשלוח ההזמנה.
 7. המועד המבוקש לאספקת המלאי - המועד שנרשם ע"י המזמין כמועד אספקת המלאי המועדף ו/או מבוקש על ידו.
 8. מועד ביצוע ההזמנה - המועד בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, אשר פרטיה הוקלדו באתר ע"י המזמין.
 9. ימי עסקים – ימים א'-ה' בכל שבוע קלנדארי, לא כולל ימי ו', שבת, ערב חג, חג וחוה"מ.

 

כללי

 1. האתר משמש כבית ממכר אינטרנטי לשיווק מוצרי מכירת והוא בבעלות חגית טסה ומנוהל על ידה.
 2. ההזמנות באתר כפופות למפורט בתקנון זה והחל על ההתקשרות בין המזמין לבין חגית טסה.
 3. כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר - בעצם ביצוע העסקה - כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר וכי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.
 4. חגית טסה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.
 5. מערכת המחשב של חגית טסה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר. רישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.
 6. המכירות באתר מבוצעות על פי המלאי הקיים. פרסום באתר אינו מחייב את חגית טסה להחזיק את המוצר שמתפרסם.
 7. חגית טסה לא  מופטרת מכל נזק עקב תקלה או שגיאה בתום לב בשל המידע המפורסם באתר.מחירי המוצרים מפורסמים באתר אך אינם כוללים דמי משלוח.
 8. מחירי המוצרים ו/או המשלוחים יתעדכנו מעת לעת על פי שיקולך דעתה הבלעדי של חגית טסה. מחיר המצר הקובע הוא המחיר הידוע בעת מועד השלמת ההזמנה
 9. חגית טסה זכאית על פי שיקול דעתה להפסיק מתן הנחות ו/או מבציע מכירות בכל עת.
 10. בעת הרשמה לאתר, קיימת אופציה להירשם לדיוור הרשמי של האתר. באם הלקוחה מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הקישור בסיפא של הדיוור שהתקבל.
 11. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוחה.
 12. הלקוחה רשאית להשתתף בהליך המכירה על מנת  לבצע פעולות לרבות רכישות, כל לקוחה אשר תמלא אחר התנאים המפורטים להלן:
 • הנה מעל גיל 18 וכשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 • הלקוחה הנה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין.

 


 

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות 

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. חגית טסה לא תעביר את פרטי המזמין באתר לצד שלישי למעט במקרים הבאים:

2.1       אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין.

2.2       אם תקבל בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה    או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לחגית טסה.

2.3       אם פעילות חגית טסה תאורגן לתוך גוף אחר או תמוזג לחברה אחרת.

 1. חובת המזמין לבדוק ולוודא כי מסר את כל הפרטים הנכונים לצורך ביצוע ההזמנה. ככל והמזמין שגה  במסירת הפרטים זכאית חגית טסה על פי שיקול דעתה לחייב בדמי משלוח והוצאות נילוות.
 2. רק לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי תשלח חגית טסה הודעה כי העסקה תקפה. במידה והתקבל סירוב לעסקה מחברת כרטיסי האשראי תודיע חגית טסה ללקוחה על הסירוב.
 3. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוחה תבצע החגית טסה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אכן אושרה.

 

בכל בירור ניתן לפנות לשרות הלקוחות של חגית טסה במייל service@hagitassa.com או בטלפון מס' 03-5102111 שלוחה 2.